Företagsrekonstruktion, konkurs och likvidation

Hos oss finns ett antal specialiserade advokater som tar uppdrag som företagsrekonstruktörer och likvidatorer och som regelbundet utses till konkursförvaltare. Vi biträder även borgenärer, bolagsföreträdare och andra parter i obeståndsrelaterade frågor.

Det kan till exempel gälla förutsättningarna för att försätta ett bolag i konkurs eller rådgivning i samband med att någon får krav riktat mot sig vid en konkurs.

Företagsrekonstruktion innebär att en näringsidkare med betalningssvårigheter kan få ett tillfälligt anstånd med att betala sina skulder under tiden som en rekonstruktör utreder om verksamheten kan fortsätta och om det finns förutsättningar för en uppgörelse med
borgenärerna.

Vid en konkurs omhändertas företagets samtliga tillgångar av ett konkursbo för att delas ut till fodringsägarna. Konkursboet förvaltas av den av tingsrätten utsedda konkursförvaltaren.

Vid en likvidation upplöses bolaget. Tillgångarna förvandlas till pengar, skulderna betalas och eventuellt överskott skiftas ut till aktieägarna. Vi har lång erfarenhet av att avveckla bolag genom likvidation. Vi erhåller ofta också uppdrag där bolag tvångslikvideras.