Medarbetare -> Isak Hübinette

Isak Hübinette

Advokat, Delägare

Telefonnummer

08 599 29 096

E-post

isak.hubinette@lmlaw.se
Bild på Isak Hübinette

Om Isak

Isak är verksam som ombud i processer där han företräder företag och privatpersoner vid tvister i och utanför domstol. Isak förordnas regelbundet till konkursförvaltare, likvidator och rekonstruktör, samt upprättar avtal och hjälper till med ackordsuppgörelser och indrivning av fordringar.

Verksamhetsområden
Affärsjuridik, processrätt och obeståndsrätt

  •  Advokat sedan 2019

Utbildning

  • Jur. kand., Stockholms universitet, 2015
  • Studier i business och ekonomi, California State University, Fullerton, 2013

Erfarenhet

  • Lindskog Malmström Advokatbyrå, Biträdande jurist, 2017 –
  • Västmanlands tingsrätt, Tingstjänstgöring, 2015-2017
  • Öberg & Heijne Advokatbyrå, Biträdande jurist, 2014-2015