Svensk och internationell skatterätt

Skattejuridiken är snårig, med många ständigt ändrade regler och undantag. Det lönar sig att anlita en skicklig skattejurist. Inte minst när det gäller sådant som ägande av kapital och företag, pensioner och sparande.

En viktig fråga är till exempel generationsskiften i företag som kan påverkas kraftigt av skatteregler.

Vi erbjuder kvalificerad skatterådgivning åt privatpersoner, företag, stiftelser och andra organisationer.

Vi har bred kompetens inom såväl svensk som internationell skatterätt. Vi bistår i skatteprocesser, skatterevisioner med mera och har erfarna experter inom mervärdeskatt.

Våra skattejurister har lång erfarenhet av klientfokuserad rådgivning samtidigt som de har en gedigen bakgrund från bland annat Skatteverket, skattedomstolar, Finansdepartementet samt bank- och finanssektorn.

Delägare