Medarbetare -> Erik Öhrskog

Erik Öhrskog

Advokat, Delägare

Telefonnummer

08 599 29 046

E-post

erik.ohrskog@lmlaw.se

Om Erik

Erik är verksam inom obeståndsrätt och förordnas löpande som konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator. Han biträder klienter i frågor och tvister rörande personligt betalningsansvar för styrelser och återvinning i konkurser samt har erfarenhet av att leda globala omstruktureringar och avvecklingar. Därutöver biträder Erik återkommande klienter bland annat inom tech, media, retail och private equity rörande företagsförvärv, aktieägaravtal och andra kommersiella avtal.

Verksamhetsområden
Obeståndsrätt och annan affärsjuridik såsom bolagsrätt och kommersiella avtal m.m.

  • Advokat sedan 2015
  • Konkursförvaltare sedan 2017

Utbildning

  • Jur.kand., Lunds universitet, 2011
  • Förmögenhetsrätt, immaterialrätt och internationell miljörätt, University of Toronto, Kanada, 2009
  • Retorik, Lunds universitet, 2009

Erfarenhet

  • Lindskog Malmström Advokatbyrå, Delägare, 2022-
  • DLA Piper Australia, Senior Foreign Legal Associate, 2018
  • Advokatfirma DLA Piper Sweden, Advokat, 2015-2022
  • De Lage Landen Finans, Bolagsjurist (secondment), 2014
  • Advokatfirma DLA Nordic, Biträdande jurist, 2011-2015