Medarbetare -> Oscar Zettergren

Oscar Zettergren

Biträdande jurist

Telefonnummer

08 599 290 00

E-post

oscar.zettergren@lmlaw.se

Om Oskar

Oscar arbetar främst med obeståndsrätt, men även inom allmän affärsjuridik och tvistlösning.

 Verksamhetsområden

Affärsjuridik, obeståndsrätt och tvistlösning

Utbildning

  • Jur.kand., Uppsala universitet, 2022

Erfarenhet

  • Lindskog Malmström Advokatbyrå, Biträdande jurist, 2024–
  • Södertörns tingsrätt, Tingstjänstgöring, 2022–2024
  • Förvaltningsrätten i Stockholm, Föredragande jurist, 2020–2022
  • Förvaltningsrätten i Stockholm, Sommarnotarie, 2020