Medarbetare -> Hedvig Mårstad

Hedvig Mårstad

Advokat, Delägare

Telefonnummer

08 599 290 00

Mobilnummer

073 270 29 25

E-post

hedvig.marstad@lmlaw.se

Om Hedvig

Hedvig är specialiserad inom insolvensrätt och har arbetat med konkurser, rekonstruktioner och annan obeståndsrelaterad rådgivning sedan 2009. Hedvig utses regelbundet till konkursförvaltare och likvidator. Hon företräder även löpande fastighetsägare och andra fordringsägare i olika obeståndsrelaterade frågor och tvister.

Verksamhetsområden

Obeståndsrätt, fastighetsrätt, tvistlösning

  • Advokat sedan 2012

Utbildning

  • Jur.kand. Göteborgs Universitet, 2007

Erfarenhet

  • Lindskog Malmström Advokatbyrå, Delägare, 2023-
  • Advokatfirman Schjødt, Partner, 2020-2023
  • Hamilton Advokatbyrå/Advokatfirman Schjødt, Advokat 2013-2020
  • Advokatfirman Delphi, Biträdande jurist, 2009-2012
  • Övervakningsnämnden Halmstad, sekreterare, 2008-2009
  • Varbergs tingsrätt, tingstjänstgöring, 2007-2009