Information om behandling av personuppgifter

Lindskog Malmström Advokatbyrå KB kan komma att behandla personuppgifter inom ramen för utförande av uppdrag och tillhörande administration. Mer information om sådan personuppgiftsbehandling och dina rättigheter som registrerad finns i de allmänna villkoren, kapitel 5.

Allmänna villkor LMA