Vår historia

Idag är Lindskog Malmström Advokatbyrå en medelstor Stockholmsbaserad byrå med kontor centralt beläget vid Norrmalmstorg i Stockholm.

Under 1940-talet grundade advokaterna Sten Lindskog och Bure Malmström varsin advokatbyrå.

Sten Lindskogs Advokatbyrå var till en början inriktad på affärsjuridik och kom senare att utvidga verksamheten till att även omfatta obeståndsrätt med konkursförvaltning.

Bure Malmströms Advokatbyrå var redan från början starkt inriktad på allmän- och speciell fastighetsrätt. Från 1950 till i slutet av 1970-talet skedde en mycket omfattande sanering av nedre Norrmalm med kraftig nybyggnation. Detta ledde till en stor mängd fastighets- och expropriationsrättsliga uppdrag m.m. för Bure Malmströms Advokatbyrå som växte i takt med en stad i förändring.

1967 gick byrån ihop med Malmenfelt Advokatbyrå – även denna inriktad på allmän- och speciell fastighetsrätt. Namnet blev Malmström Malmenfelt Advokatbyrå.

Trettio år senare, dvs. 1997, var det så dags igen då Sten Lindskogs Advokatbyrå gick ihop med Malmström Malmenfelt Advokatbyrå och bildade nuvarande Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Tanken med sammanslagningen var att kunna erbjuda klienterna ett brett spektrum av juridiska tjänster med gedigen specialistkompetens. Denna tanke har genom åren visat sig vara ett lyckat koncept. Idag har advokatbyrån ett mera fullödigt utbud än någonsin och kan erbjuda sina klienter fullservice för dem som så önskar.

Bild på böcker som ligger på bord.