Fastighets- och miljörätt

IMG_7214

Fastighets- och miljörätten innefattar underdisciplinerna:

Arrenderätt
Bostadshyra
Bostadsrätt
Entreprenadrätt
Fastighetsbildning, strandskydd, bygglov m m
Kommersiell hyresrätt
Köp och försäljning av fast egendom
Tillstånd enligt miljöbalken
Tomträtt

En närmare beskrivning av frågeställningarna under respektive arbetsområde återfinns bakom respektive underrubrik.

Arbetsgrupp

Konsult

Mikael Klerbro


Member of