Medarbetare -> Olof Österman

Olof Österman

Ekonomiassistent

Telefonnummer

08 599 29 000

E-post

olof.osterman@lmlaw.se

Om Olof

Olof tjänstgör som ekonomiassistent inom konkursbokföring sedan oktober 2022.