Medarbetare -> Marie Wessel

Marie Wessel

Advokat, Delägare

Telefonnummer

08 599 29 000

E-post

marie.wessel@lmlaw.se

Om Marie

Marie är inriktad på svensk och internationell familjerätt, arvsrätt samt försäkringsrätt med bakgrund som domstolsjurist och bolagsjurist. Marie är en ofta anlitad föreläsare inom dessa ämnesområden. Hon har uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare.

Verksamhetsområden
Svensk och internationell familjerätt, arvsrätt och generationsplanering.

 • Advokat sedan 2005

Utbildning

 • Jur. kand., Lunds universitet, 1985-1991
 • Studier, University of Berkeley, 1990
 • Företagsekonomi, Lunds universitet, 1989

Erfarenhet

 • Lindskog Malmström Advokatbyrå, Delägare, 2012-
 • Öberg och Heijne Advokatbyrå, Delägare, 2007-2012
 • Lebenberg Advokatbyrå, Biträdande jurist, 2004-2007
 • Advokatfirman Vinge, Biträdande jurist, 2000-2004
 • Danica Försäkring, Chefsjurist, 1998-2000
 • Robur Försäkring, Försäkringsjurist, 1994-1998
 • Svea hovrätt, Fiskal, 1993-1994
 • Stockholms tingsrätt, Tingstjänstgöring, 1991-1993