Medarbetare -> Lovisa Janhagen

Lovisa Janhagen

Advokat

Telefonnummer

08-599 29 000

E-post

lovisa.janhagen@lmlaw.se

Om Lovisa

Lovisa arbetar med svensk och internationell familjerätt. Lovisa biträder som ombud företrädesvis i arvstvister och bodelningstvister, samt vid upprättandet av rättshandlingar såsom testamenten, äktenskapsförord och samboavtal.

Verksamhetsområden

Svensk och internationell familjerätt, svensk och internationell arvsrätt

Utbildning

  • Jur. kand., Stockholms universitet, 2018
  • Studier vid Humboldts universitet, Berlin, 2016

Erfarenhet 

  • Lindskog Malmström Advokatbyrå, Biträdande jurist, 2018-