Fredric Renström

Advokat, delägare

Fredric Renström är uteslutande inriktad på svensk och internationell familjerätt. Fredric är vidare en ofta anlitad föreläsare inom nedanstående ämnesområden. Han undervisar bland annat på Domstolsakademin och föreläser regelbundet både i Sverige och internationellt, bl.a. har han föreläst för CCBE och IBA. Fredric Renström deltog som expert i införandet av The Maintenance Regulation och The 2007 Hague Protocol. Fredric är medlem i International Academy of Family Lawyers (IAFL).

Verksamhetsområden

Svensk och internationell familjerätt, arvs- och gåvorätt. Boutredningsman och bodelningsförrättare.

Advokat sedan

1993

Språk

Engelska

Utbildning

Jur kand 1988

Erfarenhet

Fellow of The International Academy of Family Lawyers (IAFL)

Assistent

Anna Sterner

vCard

Ladda ner vCard

Telefon

08-599 29 000

E-post

fredric.renstrom@lmlaw.se


Member of