Medarbetare -> Fredric Renström

Fredric Renström

Advokat, Delägare

Telefonnummer

08 599 29 000

E-post

fredric.renstrom@lmlaw.se

Om Fredric

Fredric är uteslutande inriktad på svensk och internationell familjerätt och arvsrätt. Han är boutredningsman och bodelningsförrättare. Fredric är också en ofta anlitad föreläsare inom svensk och internationell familjerätt samt arvs- och gåvorätt.

Verksamhetsområden
Svensk och internationell familjerätt samt svensk och internationell arvsrätt.

  • Advokat sedan 1993

Utbildning

  • Jur. kand., Stockholms universitet, 1988

Övrigt

  • Fredric undervisar bland annat på Domstolsakademin, Limhamsgruppen och BG Institute och föreläser regelbundet både i Sverige och internationellt, bl.a. har han föreläst för CCBE och IBA.
  • Fredric Renström deltog som expert i införandet av The Maintenance Regulation och The 2007 Hague Protocol och som expert i 2014 års vårdnadsutredning ”Se Barnet”.
  • Fredric är medlem i International Academy of Family Lawyers (IAFL).