Medarbetare -> Fray-Lee Sterner

Fray-Lee Sterner

Ekonomiassistent (föräldraledig)

Telefonnummer

08 599 29 000

E-post

fray-lee.sterner@lmlaw.se

Om Fray-Lee

Fray-Lee tjänstgör som ekonomiassistent inom konkursbokföring sedan maj 2020.