Medarbetare -> Anna Österberg

Anna Österberg

Advokat, Delägare

Telefonnummer

08 599 29 000

E-post

anna.osterberg@lmlaw.se

Om Anna

Anna är specialiserad på svensk och internationell familjerätt. Anna åtar sig uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare samt biträder vid upprättande av rättshandlingar såsom exempelvis testamenten, äktenskapsförord och samboavtal och vid tvister om bodelning och arvskifte, underhåll till make och barn m.m.

Verksamhetsområden
Svensk och internationell familjerätt

  • Advokat sedan 2011

Utbildning

  • Jur. kand., Uppsala universitet, 2005

Erfarenhet

  • Lindskog Malmström Advokatbyrå, Delägare, 2020-
  • Lindskog Malmström Advokatbyrå, Biträdande jurist, 2007-2019
  • Advokatfirman Abersten, Biträdande jurist, 2006-2007
  • Länsrätten i Stockholms län, Tingstjänstgöring, 2006