Medarbetare -> Anna Lindstedt Coates

Anna Lindstedt Coates

Advokat, Delägare

Telefonnummer

08 599 29 095

Mobilnummer

072 569 29 00

E-post

anna.lindstedt.coates@lmlaw.se
Bild på Anna Lindstedt Coates

Om Anna

Anna är specialiserad inom bolagsrätt, M&A samt kapital- och aktiemarknadsrätt och har lång erfarenhet inom transaktionsjuridiken. Anna utses ofta till god man i tvångsinlösenärenden i privata och noterade bolag.

Verksamhetsområden
Bolagsrätt, avtalsrätt, M&A (förvärv och omstruktureringar) samt kapital- och aktiemarknadsrätt

  • Advokat sedan 2001

Utbildning

  • Civ. ek., Stockholms universitet, 1996
  • Jur. kand., Uppsala universitet, 1994

Erfarenhet

  • Lindskog Malmström Advokatbyrå, Delägare, 2014-
  • Advokatfirman Lindahl, Delägare, 2009-2013
  • Advokatfirman Lindahl, Biträdande jurist, 1998-2008
  • Slaughter and May, London, Secondee, 2001
  • Kammarrätten i Stockholm, Fiskal, 1998
  • Länsrätten i Jönköping, Tingstjänstgöring, 1996-1998