Tvistelösning

Trots välskrivna avtal och de bästa intentioner uppstår tvister mellan parter. Hur ska de lösas, eller allra helst: undvikas helt?

Vi biträder företag, privatpersoner och organisationer i många olika typer av tvister. Det är skiljeförfaranden, medlingsförfaranden, processer i allmänna domstolar, tvister i hyres- och arrendenämnder samt i förvaltningsdomstolarna.

I tvister utanför Sverige kan vi ge råd åt klienter i valet av advokat och biträde samt även bistå med att förklara skillnader mellan en svensk och utländsk process.

Vi har regelbundet uppdrag som skiljemän i både svenska och internationella tvister.

För frågor kring byråns arbete inom tvistelösning hänvisas till endera av advokaterna Lars Borgsten och Stefan Brandt


Member of