Immaterial- och IT-rätt

Patent, varumärken och upphovsrätt är ofta ett företags viktigaste tillgångar. De skyddas av immaterialrätten. Vi har en bred kompetens inom området, även när det gäller angränsande områden som kunskapsöverföring och skydd för företagshemligheter.

Vi hjälper till med avtal och andra reglerande åtgärder. I händelse av en konflikt ger vi råd och bistår i och utanför domstol. Vi erbjuder också råd beträffande pantsättning av immaterialla tillgångar och säkerhetsrättsliga frågor i anknytning därtill.

Vad gäller IT är vi specialiserade på juridisk rådgivning om IT-avtal, till exempel outsourcing och molntjänster. Vi hjälper också till med frågor om datasäkerhet och integritet.

För frågor kring immaterialrätt och IT-rätt hänvisas till advokat Stefan Brandt.


Member of