Försäkrings- och skadeståndsrätt

Det krävs juridisk kompetens och erfarenhet för att framgångsrikt driva krav på ersättning.

Vi har den expertis som krävs, ger råd och biträder både företag och privatpersoner i frågor som rör rätt till ersättning. Grunden för ersättningsrätten kan vara en tecknad försäkring eller allmänna skadeståndsrättsliga regler. Skadeståndsfrågor kan också uppkomma i avtalsförhållanden.

Vi företräder såväl skadelidande som försäkringsbolag i rättsprocesser i domstol.

För frågor rörande försäkrings- och skadeståndsrätt hänvisas till advokaterna Marie Wessel och Ronny Nilsson Sandström


Member of