Företagsöverlåtelser

Köp och försäljning av affärsverksamheter kräver kunskap, annars kan det bli kostsamt. Bästa sättet att undvika obehagliga överraskningar är att göra ett rejält grundarbete och ha ett väl genomarbetat överlåtelseavtal.

Vi har gedigen erfarenhet och bistår regelbundet såväl köpare som säljare. När det gäller företag med verksamhet i flera länder har vi stor nytta av vår delaktighet i ELF (European Law Firm).

Vi har även arbetat med att ta fram processer och programvara för snabbt genomförande av due diligence (företagsbesiktning), vilket gör vårt arbete inom detta område särskilt kostnadseffektivt.

Flera av de överlåtelser som vi har medverkat i har varit massmedialt uppmärksammade och har lett till att byrån fått utmärkelser för sitt arbete.

För frågor kring byråns arbete med företagsöverlåtelser hänvisas till endera av advokaterna Magnus Odin, Anna Lindstedt Coates, Robert Hansson och Per Lindell


Member of