Börs- och finansrätt

Vi erbjuder olika specialister inom börs- och finansrätt, för sådant som emissionsrelaterade frågor, listningar, tvångsinlösen, insiderfrågor och rådgivning som rör bolagsstyrning.

Härutöver upprättar byrån regelbundet rättsutlåtanden (legal opinions) till utländska långivare i samband med kreditavtal och företagsfinansieringar.

För börs- och finansrättsliga frågor hänvisas till advokaterna Jenny Grundén, Anna Lindstedt Coates, Robert Hansson och Per Lindell


Member of