Associationsrätt/bolagsrätt

Val av bolagsform har stor betydelse både ekonomiskt och juridiskt.

Vi har omfattande erfarenhet av att biträda såväl svenska som utländska klienter med etablering av bolag, föreningar och stiftelser, vid upprättande av ägaravtal och andra samarbetsavtal. Vi bistår även vid kapitalanskaffning och omstrukturering av företag och företagsgrupper.

Vi har flera experter på frågor kring styrelsens ansvar, likvidation och låneförbudsreglerna.
Flera av byråns advokater har styrelseuppdrag och vi anlitas också regelbundet som ordförande i samband med bolagsstämmor.

För frågor kring associations- och bolagsrätt hänvisas till endera av advokaterna Jenny Grundén, Lars Borgsten, Anna Lindstedt Coates, Robert Hansson och Per Lindell


Member of