Affärsjuridik, svensk och internationell

Svensk- och internationell affärsjuridik - Lindskog Malmström Advokatbyrå

Inom verksamhetsområdet Svensk- och internationell affärsjuridik arbetar vi med frågor som rör:

Arbetsrätt
Associationsrätt/bolagsrätt
Börs- och finansrätt
Företagsöverlåtelser
Försäkrings- och skadeståndsrätt
Immaterial- och IT-rätt
Tvistelösning

En närmare beskrivning av respektive arbetsområde återfinns bakom respektive underrubrik.

Arbetsgrupp


Member of