Skatterätt, svensk och internationell

Svensk och internationell skatterätt - Lindskog Malmström Advokatbyrå

Skattejuridiken är snårig, med många ständigt ändrade regler och undantag. Det lönar sig att anlita en duktig skattejurist. Inte minst när det gäller sådant som ägande av kapital och företag, pensioner och sparande.

En viktig fråga är till exempel generationsskiften i företag som kan påverkas kraftigt av skatteregler.

Vi erbjuder kvalificerad skatterådgivning åt privatpersoner, företag, stiftelser och andra.

Vi har bred kompetens inom såväl svensk som internationell skatterätt. Vi har också mångårig erfarenhet inom mervärdeskatt och bistår i skatteprocesser, skatterevisioner med mera.

Våra skattejurister har lång erfarenhet av klientfokuserad rådgivning samtidigt som de har gedigen yrkesbakgrund från Skatteverket, skattedomstolar, Finansdepartementet samt bank- och finanssektorn.

Arbetsgrupp


Member of