Private law

Private Law - Lindskog Malmström Advokatbyrå

Hur skrivs ett samboavtal? Hur delar man ett familjeföretag? Vad ärver särkullbarn?

Vi biträder i alla typer av frågeställningar och ärenden relaterade till familjen. Det kan gälla äktenskapsförord, samboavtal, gåvohandlingar, testamenten, samäganderättsavtal, generationsskiften eller liknande. Vi analyserar, ger råd och upprättar dokument för att förebygga konflikter.

Ofta kan familjefrågorna vara av traditionell affärsrättslig karaktär och röra sådant som hyresrätt, fastighetsrätt, skatterätt, avveckling av rörelse eller upprättande av aktieägaravtal. Våra familjerättsspecialister har många års erfarenhet. Uppdrag som kräver kunskap inom andra rättsområden bemannas med den specialistkunskap som erfordras.

Vi biträder även vid tvister om vårdnad, arv och bodelning. Vi företräder part såväl hos bodelningsförrättare och boutredningsman som vid domstol.

Vi är ofta anlitade som bodelningsförrättare och boutredningsmän där vi har en opartisk roll baserad på ett förordnande från domstol. Inom dessa uppdrag upprättar vi bland annat bouppteckning, hanterar förvaltningsfrågor och andra boutredningsfrågor och skiftar dödsboet eller bodelningsegendomen.

Vi åtar oss också föreläsningsuppdrag hos enskilda företag och anlitas av svenska och utländska advokatorganisationer och lärosäten, som till exempel Domstolsakademin.

Arbetsgrupp


Member of