Likvidation

Vid en likvidation upplöses bolaget. Tillgångarna förvandlas till pengar, skulderna betalas och eventuellt överskott skiftas ut till aktieägarna. Vi har lång erfarenhet av att avveckla bolag genom likvidation. Vi erhåller ofta också uppdrag där bolag tvångslikvideras.

För frågor kring likvidationer hänvisas till advokat Jenny Grundén.


Member of