Konkurs

Vid en konkurs omhändertas företagets samtliga tillgångar av ett konkursbo för att delas ut till fodringsägarna. Konkursboet förvaltas av en av tingsrätten utsedd konkursförvaltare.

Vi har ett antal advokater som regelbundet utses till konkursförvaltare. Vi biträder även borgenärer, bolagsföreträdare eller andra parter i obeståndsrelaterade frågor. Det kan till exempel gälla krav på att försätta ett företag i konkurs eller möjligheten att kräva igen tillgångar som lämnats ut till någon part.

Vid de första kontakterna med någon av våra specialiserade advokater tar vi fram underlag för beslut om vidare åtgärder.

För ytterligare information, kontakta endera av advokaterna Carl Johan Friis, Jan Gerdén, Jenny Grundén, Lars Borgsten, Magnus Odin och Mikael Klerbro.


Member of