Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion innebär att en näringsidkare med betalningssvårigheter kan få ett tillfälligt anstånd med att betala sina skulder under tiden som en rekonstruktör utreder om verksamheten kan fortsätta och om det finns förutsättningar för en uppgörelse med borgenärerna.

Vi har specialiserade advokater som tar uppdrag som företagsrekonstruktörer och även kan biträda borgenärer och andra parter.

För ytterligare information, kontakta endera av advokaterna Göran Grundén och Jan Gerdén.


Member of