Tomträtt

Utöver bostads- och hyresrättsfrågor bistår vi fastighetsägare och andra i tomträttsärenden. Vi hjälper till exempel till med upplåtelse av tomträtt och omförhandlingar av avgälden för tomträtten.

För frågor kring tomträtt hänvisas till advokat Lars Borgsten.


Member of