Köp och försäljning av fast egendom

Alltför ofta blir det tvister mellan köpare och säljare i samband med fastighetsaffärer. Dessa tvister har många gånger grunden i ett otydligt avtal. Vi hjälper här till att lösa de problem som uppstår, till exempel vad gäller fel eller påstått fel i köpeobjektet.

Vi hjälper säljare och köpare att förebygga problem och biträder löpande både vad gäller försäljning och köp av enskilda fastigheter eller större fastighetsbestånd. Det kan röra sig om direktförsäljning eller bolagsförsäljning med eller utan särskilda skattemässiga paketlösningar.

För frågor avseende köp och försäljning av fast egendom eller tvister i samband därmed hänvisas till endera av advokaterna Lars Borgsten, Magnus Odin, Mikael Klerbro och Ronny Nilsson Sandström.


Member of