Kommersiell hyresrätt

Att hyra lokal innebär ofta ett komplext avtal med många krav, regler och tidsfrister att hålla reda på. Det behövs gedigna juridiska kunskaper för att ta ställning till eller arbeta fram avtal som minimerar risken för framtida tvister och dyrbara processer. Exempelvis får det som skrivs i en uppsägning stor rättslig betydelse. Den som inte kan regelverket riskerar att drabbas av rättsförluster, både under medlingen i hyresnämnden och i en eventuell skadeståndsprocess.

Vi hjälper både stora och mindre fastighetsägare eller hyresgäster att skriva avtal samt att analysera villkor innan de skrivs på. Vi har mångårig erfarenhet av biträde vid avtalsförhandlingar och omförhandlingar samt under medlingsförfarandet och i rättegång.

För frågor som rör kommersiell hyresrätt hänvisas till advokaterna Lars Borgsten och Ronny Nilsson Sandström.


Member of