Entreprenadrätt

I en entreprenad är oftast flera parter inblandade och det är viktigt att samspelet fungerar.
Vi erbjuder rådgivning och biträde i alla typer av bygg- och anläggningsentreprenader. Det kan gälla upphandling, analys av kontraktshandlingar eller uppdrag som ombud i tvister mellan beställare och entreprenörer.

För frågor kring entreprenadrätt hänvisas till advokaterna Jan Gerdén och Ronny Nilsson Sandström.


Member of