Bostadsrätt

Vi har bred erfarenhet av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt och av frågor som rör underhåll och gränsdragningen mellan föreningens och bostadsrättshavarens ansvar.

Vi har erfarenhet av att biträda i frågor om andelstal, upprättande av stadgar, ledande av stämmor med mera.

Vi biträder även bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare vid tvister i domstol.

För frågor kring bostadsrätter och bostadsrättsföreningar hänvisas till advokaterna Magnus Odin och Ronny Nilsson Sandström.


Member of