Arrenderätt

Otydliga arrendeavtal och oenighet om arrendeavgiften är exempel på problem som kan leda till utdragna tvister.

Vi har gedigen kunskap i hur dessa frågor kan lösas och mångårig erfarenhet av att hjälpa till med skilda typer av arrenden. Vi biträder i allt från tecknande av arrendeavtal till hanteringen av de frågor som uppstår under eller vid upphörandet av arrendetiden.

För frågor kring arrenden hänvisas till advokaterna Lars Borgsten och Ronny Nilsson Sandström.


Member of