Social responsibility

IMG_7213

Lindskog Malmström biträder ett flertal ideella organisationer med juridisk rådgivning och annat biträde.

Bland de organisationer som vi stöder i deras förtjänstfulla arbete för en bättre värld och ett humanare samhälle där alla ges möjligheter att utvecklas återfinns:

Röda Korset
Rädda Barnen
Förbundet Unga Forskare
ECPAT Sverige


Member of