Samarbetspartners

Samarbetspartners - Lindskog Malmström Advokatbyrå

Lindskog Malmström har inget kontor utanför Sverige. Byrån är i stället såsom enda svenska advokatbyrå medlem i det internationella advokatbyrånätverket European Law Firm (ELF). Detta är ett nätverk av fristående advokatbyråer i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, England och Wales, Estland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Nätverket innebär att Lindskog Malmström, utöver de enskilda juristernas erfarenheter från internationellt arbete, snabbt och enkelt har möjlighet att få kvalificerad rådgivning från fler än 700 advokater i ett drygt 20-tal länder.


Member of