Rekrytering

Rekrytering - Lindskog Malmström Advokatbyrå

Lindskog Malmström rekryterar allteftersom verksamheten så erfordrar biträdande jurister, administrativ personal och trainees.

Vid anställning av biträdande jurister ses tingstjänstgöring eller motsvarande erfarenhet i praktiken som ett grundläggande krav. Goda kunskaper i engelska förutsättes hos all personal.

När Lindskog Malmström söker ytterligare personer anges detta på hemsidan och genom annonser i dagspressen.


Member of