Internationella nätverk

Lindskog Malmström Advokatbyrå har inget kontor utanför Sverige. Vi är i stället såsom enda svenska advokatbyrå medlem i det internationella advokatbyrånätverket European Law Firm (ELF).

Detta är ett nätverk av fristående advokatbyråer i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, England och Wales, Estland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Nätverket innebär att vi, utöver våra egna juristers erfarenheter från internationellt arbete har möjlighet att snabbt och enkelt förmedla kvalificerad rådgivning från mer än 700 advokater i ett drygt 20-tal länder.

European Law Firm