Arbetssätt och värderingar

Arbetssätt och värderingar - Lindskog Malmström Advokatbyrå

Lindskog Malmströms ledstjärna är att erbjuda klienten kostnadseffektiv rådgivning med en mycket hög tillgänglighet. Klientens slutresultat av rådgivningen blir dock oftast bättre om det ges tid att inte enbart arbeta reaktivt. Finns möjlighet till proaktivt arbete med de juridiska och affärsmässiga frågeställningar som uppkommer blir slutresultatet erfarenhetsmässigt bättre.

Lindskog Malmström sätter högt värde på att vara en del av sina klienters dagliga verksamhet genom att återkommande tillbringa tid ute hos klienten. Advokater på byrån fungerar ofta som styrelsemedlemmar eller styrelsesekreterare åt sina klienter. Härigenom finns möjlighet att ta hänsyn till såväl juridiska som affärsmässiga aspekter. Startsträckan i nya ärenden blir därigenom alltid kortare då klientens övergripande strategi och målsättning sedan tidigare är välbekant.


Member of