Lovisa Janhagen

Jur kand

Verksamhetsområden

Svensk och internationell familjerätt

Språk

Engelska

Utbildning

Jur kand, Stockholms universitet 2018
Studier vid Humboldts universitet i Berlin, Tyskland

Erfarenhet

Lindskog Malmström Advokatbyrå
2018 –

Telefon

08-599 29 000

E-post

lovisa.janhagen@lmlaw.se


Member of