Anders Thylin

Advokat, delägare

Verksamhetsområden

Affärsjuridik

Advokat sedan

2005

Språk

Engelska

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet 1996

Erfarenhet

Lindskog Malmström Advokatbyrå
2015
Thylin Advokatbyrå, ägare och innehavare
2007 – 2015
Större advokat- och revisionsbyråer i Stockholm
1999 – 2007
Bollnäs tingsrätt, tingsfiskal
1999
Hovrätten för Nedre Norrland, hovrättsfiskal
1998 – 1999
Västerviks tingsrätt, notarie
1996 – 1998

Medlemkap

Country Expert Franchising, IDI
American Bar Association och International Bar Association

Telefon

08-599 29 000

E-post

anders.thylin@lmlaw.se


Member of