Medarbetare -> Johan Norman

Johan Norman

Advokat, Delägare

Telefonnummer

08 599 29 036

Mobilnummer

070 147 13 38

E-post

johan.norman@lmlaw.se
Bild på Johan Norman

Om Johan

Johan är specialiserad inom mark- och miljörätt och har mer än 30 års erfarenhet av dessa rättsområden. Hans verksamhet är främst inriktad på att biträda bolag och kommuner vid ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.

Verksamhetsområden
Tillståndsfrågor enligt miljöbalken, miljöskadestånd, fastighetsbildning, bygglov, vattentjänster, ansvar för förorenad mark samt strandskydd

 • Advokat sedan 1990

Utbildning

 • Europeisk miljörätt, 15 hp, Uppsala universitet, 2012
 • Executive Programs, Kellogg Graduate School of Management, North Western University (Chicago), 2001
 • Jur. kand., Stockholms universitet, 1985

Erfarenhet

 • Lindskog Malmström Advokatbyrå, Delägare, 2006-
 • Advokatfirman Delphi & Co, Delägare, 2004-2006
 • Baker & McKenzie Advokatbyrå, Delägare, 1995-2003
 • Sigvard Normans Advokatbyrå, Delägare, 1991-1995
 • Sigvard Normans Advokatbyrå, Biträdande jurist, 1987-1990
 • Gävle tingsrätt, Tingstjänstgöring, 1985-1987

Övrigt 

 • Miljöprövningsutredningen (M 2020:06), Expert, okt 2020 – dec 2021