Medarbetare -> Astrid Ramsgård

Astrid Ramsgård

Biträdande jurist (föräldraledig)

Telefonnummer

08 599 29 000

E-post

astrid.ramsgard@lmlaw.se

Om Astrid

Astrid arbetar med svensk och internationell familjerätt. Astrid biträder som ombud företrädesvis i vårdnadsärenden och bodelningstvister, samt vid upprättandet av rättshandlingar såsom testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och framtidsfullmakter.

Verksamhetsområden

Svensk och internationell familjerätt

Utbildning

  • Jur. kand., Stockholms universitet, 2017
  • Studier vid Universität Bern, Schweiz, 2016

Erfarenhet 

  • Lindskog Malmström Advokatbyrå, Biträdande jurist, 2021-
  • Advokat Maarit Eriksson, Biträdande jurist, 2017-2020